زمان و تاریخ ثبت نام آزمون دانشگاه های ترکیه ۲۰۲۰

زمان و تاریخ ثبت نام آزمون دانشگاه های ترکیه ۲۰۲۰

تحصیل در ترکیه

استانبول (İstanbul)

تاریخ شروع ثبت نام۱۶ دی  ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام : ۲۹ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۰۰

زمان آزمون۱۸ خرداد ۱۳۹۹ – ساعت ۱۵:۰۰ (تغییر زمان آزمون)

هزینه ثبت نام۴۰۰ لیر یا ۷۰ دلار

زبان آزمون : انگلیسی، ترکی، عربی، روسی، فرانسوی

مراکز آزمون : تهران،استانبول،آنکارا،ازمیر،ارزروم،قاضی آنتپ،هاتای،ترابزون،وان


 

تحصیل در ترکیه

اولو داغ (Bursa uludağ) – بورسا (تمدید شد) (تغییر زمان آزمون)

تاریخ شروع ثبت نام۱۱ دی ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام۱۱ خرداد ۱۳۹۹ 

زمان آزمون۲۸ تیر ۱۳۹۹ – ساعت : ۱۰:۰۰

هزینه ثبت نام۳۰۰ لیر 

زبان آزمون : ترکی، انگلیسی

مراکز آزموناستانبول،آنکارا،ازمیر ،انتالیا،ترابزون،قاضی آنتپ،باکو،بورسا،وان


 

تحصیل در ترکیه

مصطفی کمال (Mustafa Kemal) – هاتای

تاریخ شروع ثبت نام :  ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

تاریخ پایان ثبت نام۶ تیر ۱۳۹۹

زمان آزمون : – – ساعت 

هزینه ثبت نام۵۰ لیر

زبان آزمونترکی، انگلیسی

مراکز آزمونهاتای


 

تحصیل در ترکیه

سلیمان دمیرل(Süleymandemirel)  – اسپارتا (لغو آزمون)

تاریخ شروع ثبت نام۲۲ دی ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام۱۲ خرداد ۱۳۹۹

زمان آزموننحوه پذیرش از روی معدل خواهد بود

هزینه ثبت نام : –

زبان آزمون :

مراکز آزمون :اسپارتا، آنکارا ، استانبول، قاضی آنتپ، ازمیر ،وان (مرکز تهران حذف شد)


 

تحصیل در ترکیه

۱۹ مایس (Ondokuz Mayıs) – سامسون

تاریخ شروع ثبت نام۱۲ دی ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام۳۰ خرداد ۱۳۹۹

زمان آزمون۲۸ تیر ۱۳۹۹- ساعت ۱۴:۰۰

هزینه ثبت نام۳۵۰ لیر

زبان آزمونترکی،انگلیسی

مراکز آزموناستانبول،آنکارا،وان،سامسون،ارزروم


 

تحصیل در ترکیه

جمهوریت (Cumhuriyet) – سیواس 

تاریخ شروع ثبت نام۲۳ دی ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام۱۱ خرداد  ۱۳۹۹

زمان آزمون۲۵ خرداد ۱۳۹۹ – ساعت ۱۱:۰۰

هزینه ثبت نام۲۵۰ لیر 

زبان آزمونترکی،انگلیسی،فارسی،عربی

مراکز آزمون :  استانبول،انکارا،وان،مرسین،قاضی انتپ، سیواس


 

تحصیل در ترکیه

قاضی آنتپ (Gaziantep) 

تاریخ شروع ثبت نام :  ۲۵ آذر ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام۱ تیر ۱۳۹۹

زمان آزمون۲۲ تیر ۱۳۹۹ – ساعت : ۱۴:۰۰

هزینه ثبت نام۳۰۰ لیر

زبان آزمونترکی، انگلیسی

مراکز آزموناستانبول،آنکارا،وان،آنتالیا،بورسا،ازمیر،قاضی آنتپ،مرسین (مرکز ایران حذف شد)


 

تحصیل در ترکیه

ساکاریا (Sakarya) – ساکاریا

تاریخ شروع ثبت نام :  ۲۵ دی ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام : ۲۵ تیر ۱۳۹۹

زمان آزمون۱ شهریور ۱۳۹۹ – ساعت : ۱۵:۰۰

هزینه ثبت نام۴۰۰ لیر

زبان آزمونترکی انگلیسی روسی عربی

مراکز آزمون :تهران، ساکاریا- استانبول – آنکارا – ادیرنه – وان – مرسین


 

تحصیل در ترکیه

ارجیس (Erciyes) – کاسیری

تاریخ شروع ثبت نام۲۳ دی ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام۱۹ خرداد۱۳۹۹

زمان آزمون : –

هزینه ثبت نام۳۰۰ لیر

زبان آزمونترکی،انگلیسی

مراکز آزمونآنکارا، استانبول، کایسری


 

تحصیل در ترکیه

کاپادوکیا (Kapadokya)

آزمون اول : 

تاریخ شروع ثبت نام :  ۴ دی ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام۲۰ دی ۱۳۹۸

زمان آزمون۲۱  دی ۱۳۹۸ – ساعت ۱۰:۰۰

آزمون دوم :

تاریخ شروع ثبت نام :  ۱۰ بهمن ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام۶ اسفند  ۱۳۹۸

                                                        زمان آزمون : ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ – ساعت ۱۰:۰۰

                                                        آزمون سوم :

                                                        تاریخ شروع ثبت نام :  ۱۳ فروردین ۱۳۹۹

                                                        تاریخ پایان ثبت نام : ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

                                                        زمان آزمون : ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ – ساعت ۱۰:۰۰

                                                        آزمون چهارم :

                                                        تاریخ شروع ثبت نام :  ۲۶ اردیبهشت  ۱۳۹۹

                                                        تاریخ پایان ثبت نام : ۱۰ خرداد ۱۳۹۹

                                                        زمان آزمون : ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ – ساعت ۱۰:۰۰

                                                        آزمون پنجم:

                                                        تاریخ شروع ثبت نام ۲ تیر ۱۳۹۹

                                                        تاریخ پایان ثبت نام : ۱۱ مرداد ۱۳۹۹

                                                        زمان آزمون : –

                                                        مراکز آزمون : Nevşehir – istanbul

                                                       هزینه ثبت نام : ۱۰ دلار

                                                       زبان آزمون : –


 

تحصیل در ترکیه

کارا دنیز تکنیک (Karadeniz Teknik) – ترابزون (لغو شد)

تاریخ شروع ثبت نام۱۱ دی ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ 

زمان آزموننحوه پذیرش طی روز های آینده اعلام خواهد شد

هزینه ثبت نام۳۰۰ لیر

زبان آزمونترکی انگلیسی آلمانی عربی فارسی روسی

مراکز آزموناستانبول،ترابزون،آنکارا

اعلام نتایج : –


 

تحصیل در ترکیه

آتا تورک (Atatürk) – ارزروم 

تاریخ شروع ثبت نام۵ بهمن  ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام۵ تیر ۱۳۹۹

زمان آزمون : ۲ مرداد ۱۳۹۹ – ساعت ۱۱:۰۰

هزینه ثبت نام۳۵۰ لیر

زبان آزمونفارسی ترکی انگلیسی آلمانی فرانسوی عربی و روسی

مراکز آزمونتهران،ارزوروم-اورفا-وان-بورسا-آنکارا-هاتای-آنتالیا-قاضی آنتب-مرسین-قونیه-سامسون-ازمیر-استانبول(اروپایی-آسیایی)


 

تحصیل در ترکیه

اژه (Ege) – ازمیر

تاریخ شروع ثبت نام :  ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام۶ مرداد ۱۳۹۹

زمان آزمون۱۸ مرداد ۱۳۹۹ ساعت  ۱۳:۰۰

هزینه ثبت نام۴۰۰ لیر 

زبان آزمونترکی، انگلیسی

مراکز آزمونازمیر،استانبول،انکارا،انتالیا و قاضی انتپ – باکو


 

تحصیل در ترکیه

چکوارا (Çukurova) – آدانا

تاریخ شروع ثبت نام۱۹ دی ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام : ۲ خرداد ۱۳۹۹ 

زمان آزمون۱۴ تیر ۱۳۹۹ – ساعت ۰۹:۳۰ (تغییر کرد)

هزینه ثبت نام۳۰۰ لیر

زبان آزمون : ترکی، انگلیسی

مراکز آزمون : آدانا، آنکارا، استانبول، ازمیر، قاضی آنتپ، شانلی اورفا، وان


 

تحصیل در ترکیه

اینونو (Inönü) – مالاتیا

تاریخ شروع ثبت نام : ۱۶ دی ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام : ۳ مرداد ۱۳۹۹ 

زمان آزمون : ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ – ساعت : ۱۱:۰۰

هزینه ثبت نام : ۲۵۰ لیر

زبان آزمون :  ترکی انکلیسی فارسی

مراکز آزمون : تهران، آنکارا،استانبول، دیاربکر، قاضی آنتپ، هاتای، مرسین، مالاتیا، شانلی اورفا، وان


 

تحصیل در ترکیه

بالیکسیر (Balikesir) (لغو آزمون)

تاریخ شروع ثبت نام : ۲۳ دی  ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام : ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹

زمان آزمون : نحوه پذیرش طی روز های آینده اعلام خواهد شد و نتیجه آزمون یوس دیگر دانشگاه ها قابل قبول است

هزینه ثبت نام : ۲۵۰ لیر(مرکز آزمون ترکیه) ۳۰۰ لیر(مرکز آزمون ایران)

زبان آزمون : ترکی، انگلیسی

مراکز آزمون : تهران، تبریز، استانبول، آنکارا،ازمیر،بالئک اسیر،بورسا،باکو


 

تحصیل در ترکیه

جراح پاشا (Cerrahpasa) استانبول 

تاریخ شروع ثبت نام۲۸ بهمن ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام۱۳ تیر ۱۳۹۹

زمان آزمون :  ۴ مرداد ۱۳۹۹

هزینه ثبت نام۴۰۰ لیر

زبان آزمونترکی، انگلیسی

مراکز آزموناستانبول


 

تحصیل در ترکیه

ترابزون (Trabzon)

تاریخ شروع ثبت نام۱۲ دی  ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

زمان آزمون۲۴ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۰۰

هزینه ثبت نام : ۲۵۰ لیر

زبان آزمونترکی،انگلیسی،فارسی،عربی

مراکز آزمونآنکارا، استانبول، آنتالیا، بورسا، قاضی آنتپ، هاتای، ایزمیر، کایسری، قونیه، مرسین، ترابزون، وان


 

تحصیل در ترکیه

آک دنیز (Akdeniz) – آنتالیا

تاریخ شروع ثبت نام۳۰ دی ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام۹ خرداد ۱۳۹۹

زمان آزمون۲۹ تیر ۱۳۹۹ – ساعت ۱۴:۰۰

هزینه ثبت نام۳۰۰ لیر

زبان آزمونترکی

مراکز آزمونآنکارا، آنتالیا، استانبول(anadolu)،استانبول(avrupa)، ازمیر، ترابزون، ادیرنه، وان


 

تحصیل در ترکیه

هارران(harran) –شانلی اورفا

تاریخ شروع ثبت نام اول  : ۱۱ دی ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام اول۲۹ دی ۱۳۹۸

زمان آزمون اول۱۹ بهمن ۱۳۹۸ساعت ۱۴:۰۰

زمان اعلام نتایج آزمون اول۱۲ اسفند ۱۳۹۸

تاریخ شروع ثبت نام دوم۹ اسفند ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام دوم  : ۱ فروردین ۱۳۹۹

زمان آزمون دوم : –

                                                        هزینه ثبت نام : ۱۵۰ لیر

                                                        زبان آزمون :

                                                        مراکز آزمون : استانبول، آنکارا، شانلی اورفا


 

تحصیل در ترکیه

بیلجیک شیخ ادب علی (Bilecik şeyh edebali)(لغو شد)

تاریخ شروع ثبت نام ۲۵ اسفند ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام : ۱۲ خرداد ۱۳۹۹

زمان آزمون :– نحوه پذیرش طی روز های آینده اعلام خواهد شد

هزینه ثبت نام :  ۲۰۰ لیر

زبان آزمون

مراکز آزموناستانبول و بلیجیک


 

تحصیل در ترکیه

رجب طیب اردوغان (Recep Tayyip) – ریزه (آزمون لغو شد)

تاریخ شروع ثبت نام : ۱۲ بهمن ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

زمان آزمونشرایط پذیرش اعلام خواهد شد

هزینه ثبت نام۳۰۰ لیر

زبان آزمون

مراکز آزمونآنکارا، آنتالیا، استانبول، ازمیر، بورسا، قاضی آنتپ، کایسری، ریزه، وان


 

تحصیل در ترکیه

دوملوپینار (Dumlupınar) – کوتاهیا

تاریخ شروع ثبت نام : ۳۰ دی ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام۹ تیر ۱۳۹۹

زمان آزمون۲۱ تیر ۱۳۹۹ – ساعت –

هزینه ثبت نام۲۵۰ لیر

زبان آزمونترکی – انگلیسی

مراکز آزمونکوتاهیا ،آنکارا،استانبول،ازمیر


 

تحصیل در ترکیه

اوشاک (Uşak) – اوشاک

تاریخ شروع ثبت نام ۲ بهمن ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام۱۱  اردیبهست ۱۳۹۹

زمان آزمون۱۱ خرداد ۱۳۹۹ – ساعت ۱۰:۰۰

هزینه ثبت نام۳۰۰ لیر 

زبان آزمونترکی و انگلیسی

مراکز آزموناستانبول،انکارا ،ازمیر،اوشاک،قاضی آنتپ


 

تحصیل در ترکیه

یلدیزتکنیک (Yildiz Teknik) –استانبول 

تاریخ شروع ثبت نام۵ اسفند ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام۱ تیر ۱۳۹۹

زمان آزمون۲۶ خرداد ۱۳۹۹ – ساعت ۱۰:۰۰

هزینه ثبت نام۲۵۰ لیر (فقط استانبول)  – ۷۰ دلار (وان)

زبان آزمونترکی-انگلیسی

مراکز آزموناستانبول


 

تحصیل در ترکیه

آنکارا (Ankara) (تمدید شد) 

تاریخ شروع ثبت نام۲۶ اسفند ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام : –

زمان آزمون : –

هزینه ثبت نام : –

زبان آزمون :ترکی

مراکز آزمونآنکارا، استانبول، ازمیر، بورسا


 

تحصیل در ترکیه

قاضی عثمان پاشا (gaziosmanpasa) – توکات

تاریخ شروع ثبت نام :  ۲۶ بهمن ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام : –

زمان آزمون : –

هزینه ثبت نام۳۰۰ لیر 

زبان آزمون

مراکز آزمونتوکات


 

تحصیل در ترکیه

آنادولی (Anadolu) – اسکی شهیر

تاریخ شروع ثبت نام :۱۴ بهمن ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام : –

زمان آزمون : –

هزینه ثبت نام۱۰۰ لیر

زبان آزمونترکی

مراکز آزمون : آنکارا، استانبول، ازمیر، آلانیا، ترابزون، وان


 

تحصیل در ترکیه

پاموک کاله (pamukkale) –دنیزلی

تاریخ شروع ثبت نام۲۸ بهمن ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام۱۲ خرداد ۱۳۹۹

زمان آزمون : –

هزینه ثبت نام : –

زبان آزمونترکی

مراکز آزموندنیزلی


 

تحصیل در ترکیه

ماردین (Mardin) –ماردین

تاریخ شروع ثبت نام۱۴ دی ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام۲۰ دی ۱۳۹۹

زمان آزمون۲۲ دی ۱۳۹۸

هزینه ثبت نام۲۰۰ لیر

زبان آزمونترکی

مراکز آزمونماردین


 

تحصیل در ترکیه

بیرونی (Biruni)– استانبول

تاریخ شروع ثبت نام۲۵ دی ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام۱۳ فروردین ۱۳۹۹

زمان آزمون۲۳ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۰۰

هزینه ثبت نام۱۲۰ لیر

زبان آزمون

مراکز آزمون :استانبول

اعلام نتایج۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹


 

تحصیل در ترکیه

ازمیر دموکراسی (izmir demokrasi) 

تاریخ شروع ثبت نام ۱۴ اسفند ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

زمان آزمون : –

هزینه ثبت نام۳۵۰ لیر ترکیه – ۸۰ دلار آذربایجان

زبان آزمون

مراکز آزمون : ازمیر – باکو 


 

تحصیل در ترکیه

اسکندرون تکنیک(İskenderun teknik)

ثبت نام :  ۴ فروردین ۱۳۹۹

تاریخ پایان ثبت نام : ۱۳ تیر ۱۳۹۹

زمان آزمون۲۲ تیر ۱۳۹۹ – ساعت ۱۰:۰۰

هزینه ثبت نام۱۰۰ لیر 

زبان آزمون

مراکز آزمونHatay


 

تحصیل در ترکیه

جلال بایر (Celal bayar ) 

تاریخ شروع ثبت نام :  ۲۱ بهمن ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

زمان آزمون۴ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۰

هزینه ثبت نام۳۵۰ لیر

زبان آزمون

مراکز آزموناستانبول – مانیسا


 

تحصیل در ترکیه

دوزجه (Düzce) – دوزجه

تاریخ شروع ثبت نام۱۰ اسفند ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام۳ مرداد ۱۳۹۹ 

زمان آزمون۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹ – ساعت ۱۵:۰۰

هزینه ثبت نام۳۰۰ لیر

زبان آزمونترکی و انگلیسی

مراکز آزموناستانبول-دوزجه


 

تحصیل در ترکیه

عدنان مندرس (Adnan-Menderes) – آیدین

تاریخ شروع ثبت نام ۱۷ اسفند ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام۱۶ خرداد ۱۳۹۹

زمان آزمون۸  تیر ۱۳۹۹ – ساعت ۱۴:۰۰

هزینه ثبت نام۴۵۰ لیر

زبان آزمون

مراکز آزمونآیدین-آنکارا-استانبول-ارزوروم


 

تحصیل در ترکیه

موغلا صدقی کوچمان (Muğla sıtkı koçman)

تاریخ شروع ثبت نام :  –

تاریخ پایان ثبت نام : –

زمان آزمون۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ – ساعت 

هزینه ثبت نام : – لیر

زبان آزمون

مراکز آزمون :muğla


 

تحصیل در ترکیه

مونزور (Munzur)

تاریخ شروع ثبت نام :  ۱۴ بهمن ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام۲۵ اسفند ۱۳۹۸

زمان آزمون۲۳ فروردین ۱۳۹۹ – ساعت  ۱۱:۰۰

هزینه ثبت نام۵۰ لیر

زبان آزمون

مراکز آزمون : استانبول، آنکارا،بورسا، قاضی آنتپ، بالئک اسیر، هاتای، ازمیر، باکو


 

تحصیل در ترکیه

ارزروم تکنیک (Erzurum Teknik)

تاریخ شروع ثبت نام :  ۲۶ بهمن ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام۱۵ مرداد ۱۳۹۹

زمان آزمون

هزینه ثبت نام۲۵۰ لیر

زبان آزمون

مراکز آزمون : ارزروم


 

تحصیل در ترکیه

فیرات (Firat)

تاریخ شروع ثبت نام :  ۱۹ اسفند ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام۱۷ تیر ۱۳۹۸

زمان آزمون

هزینه ثبت نام۲۵۰ لیر

زبان آزمون

مراکز آزمون :–


 

تحصیل در ترکیه

ازمیر کاتیب چلبی (izmir katip çelebi)

تاریخ شروع ثبت نام :  ۲۶ اسفند ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام۳۰ خرداد ۱۳۹۹

زمان آزمون : –بر اساس آزمون یوس دیگر دانشگاه ها 

هزینه ثبت نام۳۵ لیر

 

 


 

 

تحصیل در ترکیه

۹ ایلول  (dokuz eylul) – ازمیر

تاریخ شروع ثبت نام :  ۲۶ فروردین ۱۳۹۹

تاریخ پایان ثبت نام۲۵ تیر ۱۳۹۹

زمان آزمون : — ساعت –

هزینه ثبت نام : ۲۲۵ لیر

زبان آزمون

مراکز آزمونازمیر


 

تحصیل در ترکیه

مارمارا(Marmara) – استانبول

تاریخ شروع ثبت نام :  ۱۱ فروردین ۱۳۹۹

تاریخ پایان ثبت نام۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

زمان آزمون۱۷ خرداد ۱۳۹۹ – ساعت ۱۱:۰۰

هزینه ثبت نام-لیر

زبان آزمون

مراکز آزمون : –


 

تحصیل در ترکیه

مرسین (Mersin)

تاریخ شروع ثبت نام۵ فروردین ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام : ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

زمان آزمون۱۸ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۰۰

هزینه ثبت نام

زبان آزمون

مراکز آزمونمرسین


 

تحصیل در ترکیه

علاءالدین کیقباد (alanya alaaddin)  – آلانیا

تاریخ شروع ثبت نام۲۳ اسفند ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام : –

زمان آزمون : –

هزینه ثبت نام۳۵۰ لیر

زبان آزمون

مراکز آزمونآلانیا، آنتالیا


 

تحصیل در ترکیه

سلجوق (selçuk)– قونیه

تاریخ شروع ثبت نام۲۵ بهمن ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام

زمان آزمون

هزینه ثبت نام : ۱۶۰ لیر

زبان آزمون

مراکز آزمونKonya, İstanbul, Ankara, Van


 

تحصیل در ترکیه

گیره سون(Giresun)

تاریخ شروع ثبت نام : ۱۳ فروردین ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام۲۳ خرداد ۱۳۹۹

زمان آزمون۱۵ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۰۰

هزینه ثبت نام۵۰ دلار

زبان آزمون : ترکی عربی فارسی

مراکز آزمونAnkara- Istanbul-Giresun


 

تحصیل در ترکیه

کاستامونو (Kastamonu)

تاریخ شروع ثبت نام دوم :  ۱۲ اسفند ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام  دوم۱۲ خرداد ۱۳۹۹

زمان آزمون دوم ۲۱ خرداد ۱۳۹۹

هزینه ثبت نام۳۰۰ لیر

زبان آزمونترکی، انگلیسی، عربی، روسی

مراکز آزمون : استانبول، آنکارا، کاستامونو


 

تحصیل در ترکیه

کارابؤک (Karabük)

تاریخ شروع ثبت نام :  ۱۲ اسفند ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام۱۴ فروردین ۱۳۹۹

زمان آزمون : –

هزینه ثبت نام۲۵۰ لیر

زبان آزمون

مراکز آزمونکارابوک


 

تحصیل در ترکیه

باشکنت (Başkent) –  آنکارا

تاریخ شروع ثبت نام

تاریخ پایان ثبت نام

زمان آزمونتمامی آزمون های یوس و ست پزیرفته می شود.

هزینه ثبت نام۲۰۰ لیر

زبان آزمون

مراکز آزمونآنکارا


 

استاتبول ذائیم (Istanbul Zaim)

تاریخ شروع ثبت نام

تاریخ پایان ثبت نام

زمان آزمون

هزینه ثبت نام۵۰ لیر

زبان آزمون

مراکز آزموناستانبول


 

تحصیل در ترکیه

یوزونجوییل (Yüzüncü Yil)– وان

تاریخ شروع ثبت نام

تاریخ پایان ثبت نام

زمان آزمون

هزینه ثبت نام۲۵۰ لیر

زبان آزمونفارسی ترکی انگلیسی عربی

مراکز آزمونوان – آنکارا – استانبول


 

تحصیل در ترکیه

اتحادیه دانشگاه های قفقاز (KÜNİB)

تاریخ شروع ثبت نام

تاریخ پایان ثبت نام

زمان آزمون :

هزینه ثبت نام۲۵۰ لیر

زبان آزمون

مراکز آزموناستانبول- آنکارا- بورسا – مرسین – قاضی آنتب


 

تحصیل در ترکیه

استانبول آیدین (İstanbul aydın)

تاریخ شروع ثبت نام :  –

تاریخ پایان ثبت نام : –

زمان آزمون : –

هزینه ثبت نام۱۰۰ لیر

زبان آزمون

مراکز آزموناستانبول


 

تحصیل در ترکیه

استانبول کولتر (İstanbul kültür)

تاریخ شروع ثبت نام :  –

تاریخ پایان ثبت نام : –

زمان آزمون : –

هزینه ثبت نام۴۰ لیر 

زبان آزمون : –

مراکز آزموناستانبول


 

تحصیل در ترکیه

لقمان حکیم (Lokman hekim)

آزمون اول

تاریخ شروع ثبت نام :  ۲۷  اسفند ۱۳۹۷

تاریخ پایان ثبت نام : ۸ فروردین ۱۳۹۸

زمان آزمون۱۵ اردببهشت ۱۳۹۸

مراکز آزمونآنکارا – استانبول

آزمون دوم :

تاریخ شروع ثبت نام :  ۲۷  اسفند ۱۳۹۷

                                                        تاریخ پایان ثبت نام : ۱۸ خرداد ۱۳۹۸

                                                        زمان آزمون : ۱ تیر ۱۳۹۸

                                                        مراکز آزمون : آنکارا – تهران – تبریز

                                                       هزینه ثبت نام : ۱۰۰ لیر  (مرکز آزمون ترکیه) – ۲۰ دلار (مرکز آزمون ایران)

                                                       زبان آزمون


 

تحصیل در ترکیه

حاجت تپه(Hacettepe)

ثبت نام :  

تاریخ پایان ثبت نام

زمان اعلام منتخبین برای مصاحبه

زمان مصاحبه : –

اعلام نتایج نهایی

* ارسال پستی مدارک الزامی است : –


 

تحصیل در ترکیه

قبضه تکنیک (GEBZE TEKNIK) – کوجالی

تاریخ شروع ثبت نام :  

تاریخ پایان ثبت نام : 

زمان آزمون : –

هزینه ثبت نام : ۳۰۰ لیر 

زبان آزمون : –

مراکز آزمون : –

دیدگاه ها 0

درباره این مطلب دیدگاهی ارسال کنید

تحصیل در ترکیه
Send via WhatsApp