اطلاعیه مهم سازمان آموزش عالی ترکیه پیرامون آزمون یوس موسسات خصوصی

تحصیل در ترکیه

وداع یوس های آنلاین و موسسات از دور رقابت!

تمامی آزمون های YÖS برگزار شده توسط موسسات و آموزشگاه های خصوصی از درجه اعتبار ساقط شد!

طبق آخرین اطلاعیه سازمان یوک، من بعد فقط نتیجه آزمون های یوس برگزار شده توسط دانشگاه ها مورد قبول خواهند بود و سایر آزمون های یوس که توسط سازمان ها و موسسات خصوصی برگزار میشوند از درجه اعتبار ساقط خواهند بود.

دیدگاه ها 0

درباره این مطلب دیدگاهی ارسال کنید

تحصیل در ترکیه
Send via WhatsApp