اعلام زمان بندی انتخاب رشته دانشگاه سوتچو امام شهر کاهرامان ماراش

تحصیل در ترکیه

تغییرات در بازه زمانی مرحله اول
مرحله اول
انتخاب رشته با نتیجه آزمون یوس ۲۰۱۹ دانشگاه استانبول

شروع:۰۶/۰۷/۲۰۲۰
شانزدهم تیرماه ۱۳۹۹

پایان:۱۹/۰۷/۲۰۲۰
بیست و نهم تیرماه ۱۳۹۹

اعلام نتایج:۳۰/۰۷/۲۰۲۰
نهم مردادماه ۱۳۹۹

اعلام نتایج یدک مرحله اول:۰۲/۰۹/۲۰۲۰
دوازدهم شهریورماه۱۳۹۹

مرحله دوم
انتخاب رشته با نتیجه آزمون یوس ۲۰۱۹ و یا ۲۰۲۰ دانشگاه استانبول

شروع:۲۱/۰۹/۲۰۲۰
سی و یکم شهریورماه۱۳۹۹

پایان:۰۴/۱۰/۲۰۲۰
سیزدهم مهرماه۱۳۹۹

اعلام نتایج:۱۲/۱۰/۲۰۲۰
بیست و یکم مهرماه ۱۳۹۹

اعلام نتایج یدک مرحله دوم:۱۱/۱۱/۲۰۲۰
بیست ویکم آبان ماه ۱۳۹۹

۴۰درصد نمره آزمون یوس و ۶۰درصد معدل تاثیر داده خواهد شد. کسانیکه نمره آزمون یوس استانبول نداشته باشند،بخش ۴۰درصد، صفر اعمال میشود.

شهریه برخی رشته ها:
پزشکی ۶۰۰۰لیر
دندانپزشکی ۶۰۰۰لیر
مهندسی ۱۶۰۰لیر
پیراپزشکی ۱۱۰۰لیر

دیدگاه ها 0

درباره این مطلب دیدگاهی ارسال کنید

تحصیل در ترکیه
Send via WhatsApp