تکذیب بازگشایی مرزهای زمینی مسافری ایران با ترکیه

تحصیل در ترکیه

لطیفی، سخنگوی گمرک :

با وجود تصمیم کشور ترکیه برای بازگشایی مرزهای زمینی برای مسافران ایرانی ، تاکنون تصمیمی از سوی ستاد ملی کرونا برای بازگشایی مرزهای ایران با ترکیه برای تردد مسافران گرفته نشده است.

دیدگاه ها 0

درباره این مطلب دیدگاهی ارسال کنید

تحصیل در ترکیه
Send via WhatsApp