زمان و تاریخ ثبت نام آزمون دانشگاه های ترکیه ۲۰۲۱

زمان و تاریخ ثبت نام آزمون دانشگاه های ترکیه ۲۰۲۰

 

 

بروز رسانی تاریخ آزمون یوس دانشگاه های ترکیه ۲۰۲۱/۰۵/۰۶

 


 

 

تحصیل در ترکیه

استانبول (İstanbul)

تاریخ آزمون: ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ ساعت ۱۵:۰۰ (به وقت ترکیه)

بازه زمانی ثبت نام: ۹۹/۱۲/۱۱ الی ۱۴۰۰/۰۳/۲۰

اعلام نتایج: ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

بازه زمانی انتخاب رشته: ۱۴۰۰/۰۵/۱۵ الی ۱۴۰۰/۰۶/۰۲

اعلام نتایج انتخاب رشته: ۱۴۰۰/۰۶/۱۱

انتشار برگه های قبولی: ۱۴۰۰/۰۶/۱۶

هزینه آزمون: ۴۹۰ لیر، ۷۰ دلار، ۶۵ یورو

بازه زمانی پرداخت هزینه و آپلود فیش واریزی: ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ الی ۱۴۰۰/۰۳/۲۰

مراکز آزمون: آدانا،آنکارا، ادیرنه، ارزوزوم، قاضی آنتپ، هاتای، استانبول،ازمیر، کاهرامان ماراش، ماردین، شانلی اورفا،ترابزون،وان،تهران

زبان آزمون: ترکی، انگلیسی، عربی، فرانسوی، روسی، آلمانی


 

تحصیل در ترکیه

اولو داغ (Bursa uludağ) – بورسا (تمدید شد) (تغییر زمان آزمون)

تاریخ آزمون حضوری در ترکیه: ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۱۰:۰۰ (به وقت ترکیه)

تاریخ آزمون آنلاین خارج از ترکیه (ایران-آذربایجان): ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ ساعت ۱۰:۰۰ و ۱۴:۰۰

بازه زمانی ثبت نام: ۹۹/۱۱/۲۷ الی ۱۴۰۰/۰۲/۲۸

اعلام نتایج: ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

هزینه آزمون ترکیه: ۴۰۰ لیر

هزینه آزمون مراکز خارج از ترکیه: ۶۰۰ لیر

مراکز آزمون: بورسا، استانبول، آنکارا، آنتالیا، ازمیر، قاضی ­آنتپ

بازه زمانی انتخاب رشته اول: ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ الی ۱۴۰۰/۰۴/۲۵

اعلام نتایج انتخاب رشته مرحله اول: ۱۴۰۰/۰۵/۰۶

نکته: افرادی که در آزمون حضوری ترکیه شرکت داشته باشند، نمیتوانند در آزمون آنلاین شرکت کنند.


 

تحصیل در ترکیه

مصطفی کمال (Mustafa Kemal) – هاتای

تاریخ و ساعت آزمون: ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۰:۳۰ صبح

بازه زمانی ثبت نام: ۹۹/۱۲/۱۱ الی ۱۴۰۰/۰۳/۱۱

اعلام نتایج اولیه آزمون: ۱۴۰۰/۰۴/۰۷

بازه زمانی انتخاب رشته اول: ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ الی ۱۴۰۰/۰۴/۱۳

اعلام نتایج انتخاب رشته اول: ۱۴۰۰/۰۴/۲۱

بازه زمانی ثبت نام قطعی: ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ الی ۱۴۰۰/۰۵/۰۸

بازه زمانی انتخاب رشته دوم: ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ الی ۱۴۰۰/۰۵/۱۵

اعلام نتایج انتخاب رشته دوم:۱۴۰۰/۰۵/۲۲

بازه زمانی ثبت نام قطعی انتخاب رشته دوم: ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ الی ۱۴۰۰/۰۶/۰۹

بازه زمانی انتخاب رشته سوم: ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ الی ۱۴۰۰/۰۶/۱۴

اعلام نتایج انتخاب رشته سوم:۱۴۰۰/۰۶/۱۹

بازه زمانی ثبت نام قطعی انتخاب رشته سوم: ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ الی ۱۴۰۰/۰۷/۰۲

تاریخ آزمون تومر: ۱۴۰۰/۰۷/۰۶


 

تحصیل در ترکیه

سلیمان دمیرل(Süleymandemirel)  – اسپارتا 

تاریخ شروع ثبت نام : —-

تاریخ پایان ثبت نام—-

زمان آزموننحوه پذیرش از روی معدل خواهد بود

هزینه ثبت نام : –

زبان آزمون :

مراکز آزمون :—–


 

تحصیل در ترکیه

۱۹ مایس (Ondokuz Mayıs) – سامسون

تاریخ آزمون: ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ ساعت ۱۳:۰۰ (به وقت ترکیه)

بازه زمانی ثبت نام: ۹۹/۱۱/۰۶ الی ۱۴۰۰/۰۱/۲۷

بازه زمانی ثبت نام با تاخیر: ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ الی ۱۴۰۰/۰۲/۰۵

انتشار دفترچه سوالات: ۱۴۰۰/۰۳/۰۱

اعتراض به سوالات آزمون: ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۳/۰۴

رسیدگی به اعتراضات: ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ الی ۱۴۰۰/۰۳/۱۰

اعلام نتایج: ۱۴۰۰/۰۳/۲۱

اعتراض به نتایج آزمون: ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ الی ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

رسیدگی به اعتراضات: ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ الی ۱۴۰۰/۰۳/۲۸

هزینه آزمون: ۴۰۰ لیر

زبان آزمون: ترکی-انگلیسی-عربی-فارسی-فرانسوی-روسی

نمره منفی: ندارد.

اعتبار آزمون: ۲ سال

تعداد سؤال: ۸۰   زمان: ۱۲۰ دقیقه

بازه زمانی انتخاب رشته: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ الی ۱۴۰۰/۰۴/۰۶

ارزشیابی انتخاب رشته ها: ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ الی ۱۴۰۰/۰۴/۰۸

اعلام نتایج انتخاب رشته: ۱۴۰۰/۰۴/۱۰

تاریخ ثبت نام قبولی های قطعی: ۱۴۰۰/۰۴/۱۱ الی ۱۴۰۰/۰۴/۱۸

اعلام لیست قبولی های یدک: ۱۴۰۰/۰۴/۲۲

تاریخ ثبت نام قبولی های یدک: ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ الی ۱۴۰۰/۰۵/۰۸

بازه زمانی تکمیل ظرفیت: ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ الی ۱۴۰۰/۰۵/۱۷

ارزشیابی تکمیل ظرفیت: ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ الی ۱۴۰۰/۰۵/۲۶

اعلام قبولی های تکمیل ظرفیت: ۱۴۰۰/۰۵/۲۸

تاریخ ثبت نام قبولی های تکمیل ظرفیت: ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۶/۱۲

اعلام قبولی های یدک تکمیل ظرفیت: ۱۴۰۰/۰۶/۱۸

تاریخ ثبت نام قبولی های یدک تکمیل ظرفیت: ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ الی ۱۴۰۰/۰۷/۰۲

تاریخ آزمونهای تومر: ۱۴۰۰/۰۴/۱۹-۱۴۰۰/۰۵/۰۹-۱۴۰۰/۰۶/۱۳-۱۴۰۰/۰۷/۰۳


 

تحصیل در ترکیه

جمهوریت (Cumhuriyet) – سیواس 

تاریخ آزمون: ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ ساعت ۱۰:۰۰

بازه زمانی ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ الی ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

اعلام نتایج: ۱۴۰۰/۰۴/۰۴

هزینه آزمون: ۲۵۰ لیر

زبان آزمون: ترکی، انگلیسی، عربی، روسی

مراکز آزمون: استانبول، آنکارا،سیواس، وان، قاضی آنتپ، ایران-تبریز

(تداخل با آزمون آنلاین یوس ۲۰۲۱ دانشگاه الوداغ)


 

تحصیل در ترکیه

قاضی آنتپ (Gaziantep) 

تاریخ آزمون: ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ ساعت ۱۴:۰۰ (به وقت ترکیه)

بازه زمانی ثبت نام: ۹۹/۱۱/۲۲ الی ۱۴۰۰/۰۳/۱۴

اعلام نتایج: ۱۴۰۰/۰۴/۱۹

هزینه آزمون: ۳۰۰ لیر

مراکز آزمون: قاضی آنتپ، آدیامان، آماسیا، بورسا، دیارباکر، ادیرنه، ارزروم، کوجاایلی، مالاتیا، کاهرامان ماراش، ماردین، تکیرداغ، عثمانیه، استانبول، آنکارا، آنتالیا، هاتای، ازمیر، کایسری، کیلیس، مرسین، شانلی اورفا، وان، آدانا، قونیه، تهران، تبریز

(تداخل با آزمون یوس ۲۰۲۱ دانشگاه کارادنیز تکنیک و جراح پاشا)


 

تحصیل در ترکیه

ساکاریا (Sakarya) – ساکاریا

تاریخ آزمون: ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۱۵:۰۰ (به وقت ترکیه)

بازه زمانی ثبت نام:۱۴۰۰/۰۱/۰۳ الی ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ ساعت ۱۷:۰۰ (به وقت ترکیه)

تاریخ انتشار سؤالات آزمون: ۱۴۰۰/۰۳/۲۴

اعلام نتایج: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

هزینه آزمون: ۴۰۰ لیر

مراکز آزمون: ساکاریا، استانبول، آنکارا، وان، مرسین

(تداخل روز آزمون با دانشگاه الوداغ)


 

تحصیل در ترکیه

ارجیس (Erciyes) – کاسیری

تاریخ آزمون: ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ ساعت ۱۴:۳۰ (به وقت ترکیه)

بازه زمانی ثبت نام: ۹۹/۱۱/۱۳ الی ۱۴۰۰/۰۳/۱۶

اعلام نتایج: ۱۴۰۰/۰۴/۰۹

هزینه آزمون: ۳۷۵ لیر

مراکز آزمون: کایسری، آنکارا، استانبول، قاضی آنتپ

زبان آزمون: ترکی – انگلیسی

تعداد سؤالات: ریاضی: ۳۰، هوش: ۴۰، هندسه: ۱۰

(تداخل با آزمون یوس دوم دانشگاه هارران)


 

تحصیل در ترکیه

کاپادوکیا (Kapadokya)

تاریخ آزمون اول: ۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۱:۰۰ (به وقت ترکیه)

مهلت ثبت نام آزمون اول: ۹۹/۱۲/۱۰

مراکز آزمون اول: قاضی آنتپ، مرسین، هاتای، شانلی اورفا

تاریخ آزمون دوم: ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۱:۰۰ (به وقت ترکیه)

بازه زمانی ثبت نام آزمون دوم: ۹۹/۱۲/۲۵ الی ۱۴۰۰/۰۱/۱۴

تاریخ آزمون سوم: ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ ساعت ۱۱:۰۰ (به وقت ترکیه)

بازه زمانی ثبت نام آزمون سوم: ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ الی ۱۴۰۰/۰۳/۰۸

تاریخ آزمون چهارم: ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ ساعت ۱۱:۰۰ (به وقت ترکیه)

بازه زمانی ثبت نام آزمون چهارم: ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ الی ۱۴۰۰/۰۴/۰۵

تاریخ آزمون پنجم: ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ ساعت ۱۱:۰۰ (به وقت ترکیه)

بازه زمانی ثبت نام آزمون پنجم: ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ الی ۱۴۰۰/۰۵/۰۲

مراکز آزمون: نوشهیر، استانبول

هزینه آزمون: ۱۵ دلار

لینک دریافت کارت ورود به جلسه آزمون اولhttps://yos.kapadokya.edu.tr/document


 

تحصیل در ترکیه

کارا دنیز تکنیک (Karadeniz Teknik) – ترابزون 

تاریخ آزمون: ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ ساعت ۱۴:۰۰ (به وقت ترکیه)

بازه زمانی ثبت نام: ۹۹/۱۱/۱۳ الی ۱۴۰۰/۰۳/۲۱

اعلام نتایج: ۱۴۰۰/۰۴/۲۹

هزینه آزمون: ۴۰۰ لیر

تعداد سؤال: ۸۰   زمان: ۱۲۰ دقیقه

مراکز آزمون: استانبول، آنکارا، بورسا، هاتای، قاضی آنتپ، آنتالیا، ترابزون، مرسین، قونیه، کایسری، ازمیر، وان

اعتبار آزمون: ۲ سال


 

تحصیل در ترکیه

آتا تورک (Atatürk) – ارزروم 

تاریخ شروع ثبت نام—-

تاریخ پایان ثبت نام—-

زمان آزمون : —-

هزینه ثبت نام—-

زبان آزمونفارسی ترکی انگلیسی آلمانی فرانسوی عربی و روسی

مراکز آزمون—-


 

تحصیل در ترکیه

اژه (Ege) – ازمیر

تاریخ آزمون: ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ ساعت ۱۳:۰۰

بازه زمانی ثبت نام: ۹۹/۱۲/۱۸ الی ۱۴۰۰/۰۳/۱۰

صدور برگه های ورود به جلسه: ۱۴۰۰/۰۳/۱۳

اعلام نتایج: ۱۴۰۰/۰۴/۱۱

هزینه آزمون: ۴۵۰ لیر

مراکز آزمون: ازمیر، آنکارا، استانبول، آنتالیا، قاضی آنتپ

تداخل روز آزمون با آزمون های یوس ۲۰۲۱ دانشگاه ارجیس(۱۴:۳۰)و  هارران(۱۴:۰۰)


 

تحصیل در ترکیه

 

چکوارا (Çukurova) – آدانا

تاریخ آزمون: ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ساعت ۹:۳۰ (به وقت ترکیه)

بازه زمانی ثبت نام: ۹۹/۱۱/۲۷ الی ۱۴۰۰/۰۳/۰۹

مراکز آزمون: آدانا،آنکارا، استانبول، ازمیر، قاضی آنتپ، شانلی اورفا، هاتای، وان، ترابزون، آنتالیا، ادیرنه


 

تحصیل در ترکیه

 

اینونو (Inönü) – مالاتیا

تاریخ آزمون: ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ ساعت ۱۲:۰۰

تاریخ انتشار دفترچه راهنمای آزمون: ۱۴۰۰/۰۱/۰۲

بازه زمانی ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ الی ۱۴۰۰/۰۳/۰۲

صدور کارت ورود به جلسه: ۱۴۰۰/۰۳/۲۴

انتشار سوالات آزمون: ۱۴۰۰/۰۴/۰۱

اعتراض به سوالات آزمون: ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۴/۰۳

بررسی اعتراضات: ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ الی ۱۴۰۰/۰۴/۰۹

اعلام نتایج اولیه آزمون: ۱۴۰۰/۰۴/۲۲

اعتراض به نتایج آزمون: ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ الی ۱۴۰۰/۰۴/۲۵

بررسی اعتراضات به نتایج: ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ الی ۱۴۰۰/۰۵/۰۷

هزینه آزمون: ۳۵۰ لیر

مراکز آزمون: مالاتیا، آنکارا، استانبول، قاضی آنتپ

(تداخل با آزمونهای یوس ۲۰۲۱ دانشگاه های هارران، ارجیس و اگه)


 

تحصیل در ترکیه

بالیکسیر (Balikesir) 

تاریخ شروع ثبت نام : —-

تاریخ پایان ثبت نام : 

زمان آزمون : 

هزینه ثبت نام : 

زبان آزمون : ترکی، انگلیسی

مراکز آزمون : 


 

تحصیل در ترکیه

جراح پاشا (Cerrahpasa) استانبول 

تاریخ آزمون: ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ ساعت ۱۵:۰۰ (به وقت ترکیه)

بازه زمانی ثبت­ نام: ۹۹/۱۲/۱۱ الی ۱۴۰۰/۰۳/۱۴

اعلام نتایج: ۱۴۰۰/۰۴/۲۵

هزینه آزمون: ۵۰۰ لیر

مراکز آزمون: استانبول، آنکارا، ازمیر، قاضی­ آنتپ، کایسری، ارزروم، ادیرنه

(تداخل با آزمون یوس ۲۰۲۱ دانشگاه کارادنیزتکنیک و قاضی آنتپ)


 

تحصیل در ترکیه

ترابزون (Trabzon)

تاریخ شروع ثبت نام—-

تاریخ پایان ثبت نام—-

زمان آزمون—-

هزینه ثبت نام : —-

زبان آزمونترکی،انگلیسی،فارسی،عربی

مراکز آزمون : —-


 

تحصیل در ترکیه

آک دنیز (Akdeniz) – آنتالیا

تاریخ شروع ثبت نام—-

تاریخ پایان ثبت نام—-

زمان آزمون—-

هزینه ثبت نام—-

زبان آزمونترکی

مراکز آزمون—-


 

تحصیل در ترکیه

هارران(harran) –شانلی اورفا

تاریخ آزمون اول: ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ ساعت ۱۴:۰۰ (به وقت ترکیه)

بازه زمانی ثبت نام آزمون اول: ۹۹/۱۱/۱۰ الی ۹۹/۱۲/۲۷

لینک دریافت کارت ورود به جلسه آزمون اولhttp://yos.harran.edu.tr/giris.aspx

تاریخ برگزاری آزمون دوم: ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ ساعت ۱۴:۰۰ (به وقت ترکیه)

بازه زمانی ثبت نام آزمون دوم: ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ الی ۱۴۰۰/۰۳/۱۹

هزینه آزمون: ۱۵۰ لیر

مراکز آزمون: شانلی اورفا، استانبول، مرسین، هاتای، آنکارا، قاضی آنتپ، کایسری، وان، کاهرامان ماراش، کیلیس، ایران (احتمالا)

اعتبار آزمون: ۲ سال


 

تحصیل در ترکیه

بیلجیک شیخ ادب علی (Bilecik şeyh edebali)(لغو شد)

تاریخ شروع ثبت نام —-

تاریخ پایان ثبت نام : —-

زمان آزمون : —-

هزینه ثبت نام :  —-

زبان آزمون

مراکز آزمون—-


 

تحصیل در ترکیه

رجب طیب اردوغان (Recep Tayyip) – ریزه (آزمون لغو شد)

تاریخ شروع ثبت نام : —-

تاریخ پایان ثبت نام—-

زمان آزمون—-

هزینه ثبت نام—-

زبان آزمون–—

مراکز آزمون—-


 

تحصیل در ترکیه

دوملوپینار (Dumlupınar) – کوتاهیا

تاریخ آزمون اول (آنلاین): ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۱:۰۰ (به وقت ترکیه)

بازه زمانی ثبت نام آزمون اول: ۹۹/۱۲/۱۸ الی ۱۴۰۰/۰۱/۱۳

اعلام نتایج آزمون اول: ۱۴۰۰/۰۲/۰۲

اعتراض به نتایج آزمون اول: ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ الی ۱۴۰۰/۰۲/۰۷

تاریخ آزمون دوم (آنلاین-حضوری): ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ ساعت ۱۱:۰۰ (به وقت ترکیه)

بازه زمانی ثبت نام آزمون دوم: ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ الی ۱۴۰۰/۰۳/۰۲

اعلام نتایج آزمون دوم: ۱۴۰۰/۰۴/۱۱

اعتراض به نتایج آزمون دوم: ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ الی ۱۴۰۰/۰۴/۱۵

تاریخ آزمون سوم (آنلاین): ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ ساعت ۱۱:۰۰ (به وقت ترکیه)

بازه زمانی ثبت نام آزمون سوم: ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ الی ۱۴۰۰/۰۵/۲۴

اعلام نتایج آزمون سوم: ۱۴۰۰/۰۶/۱۲

اعتراض به نتایج آزمون سوم: ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ الی ۱۴۰۰/۰۶/۱۶

بازه زمانی ثبت نام قطعی: ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ الی ۱۴۰۰/۰۸/۰۶

هزینه آزمون: ۳۰۰ لیر

آزمون اول این دانشگاه در مراکز ترکیه-کوتاهیا و آذربایجان-باکو در مراکز دارای رایانه برگزار خواهد شد و با دوربین ضبط خواهد شد.


 

تحصیل در ترکیه

اوشاک (Uşak) – اوشاک

تاریخ شروع ثبت نام —-

تاریخ پایان ثبت نام—-

زمان آزمون—-

هزینه ثبت نام—-

زبان آزمونترکی و انگلیسی

مراکز آزمون—-

 


 

تحصیل در ترکیه

یلدیزتکنیک (Yildiz Teknik) –استانبول 

تاریخ شروع ثبت نام—-

تاریخ پایان ثبت نام—-

زمان آزمون—-

هزینه ثبت نام

زبان آزمونترکی-انگلیسی

مراکز آزمون—-

 


 

تحصیل در ترکیه

آنکارا (Ankara) 

تاریخ شروع ثبت نام—-

تاریخ پایان ثبت نام—-

زمان آزمون : —-

هزینه ثبت نام : —-

زبان آزمون : —-

مراکز آزمون : —-

 


 

تحصیل در ترکیه

قاضی عثمان پاشا (gaziosmanpasa) – توکات

تاریخ آزمون: ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۰:۰۰

مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۱/۱۲

مرکز آزمون: فقط آذربایجان

 


 

تحصیل در ترکیه

آنادولی (Anadolu) – اسکی شهیر

تاریخ آزمون یوس و تومر (آنلاین): ۱۴۰۰/۰۳/۰۸

بازه زمانی ثبت­ نام: ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ الی ۱۴۰۰/۰۲/۲۸

اعلام نتایج اولیه آزمون: ۱۴۰۰/۰۳/۱۴

بازه زمانی انتخاب­ رشته: ۱۹/۰۳/۱۴۰۰ الی ۳۰/۰۳/۱۴۰۰

اعلام نتایج انتخاب ­رشته: ۱۴۰۰/۰۴/۰۴

بازه زمانی ثبت­ نام قطعی: ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ الی ۱۴۰۰/۰۴/۱۸

اعلام نتایج یدک اول: ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ الی ۱۴۰۰/۰۵/۰۸

اعلام نتایج یدک دوم: ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ الی ۱۴۰۰/۰۵/۲۹

هزینه آزمون: ۱۵۰ لیر

تعداد سؤال: ۴۰  زمان: ۶۰ دقیقه

(تداخل با تاریخ آزمون یوس ۲۰۲۱ دانشگاه کاستامونو)

 


 

تحصیل در ترکیه

پاموک کاله (pamukkale) –دنیزلی

تاریخ آزمون: ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ ساعت ۱۵:۰۰ (به وقت ترکیه)

بازه زمانی ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ الی ۱۴۰۰/۰۳/۰۷

بررسی ثبت نام ها: ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ الی ۱۴۰۰/۰۳/۱۰

اعلام نتایج: ۱۴۰۰/۰۵/۰۴

بازه زمانی انتخاب رشته: ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ الی ۱۴۰۰/۰۵/۲۲

بررسی انتخاب رشته ها: ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ الی ۱۴۰۰/۰۶/۰۳

اعلام نتایج انتخاب رشته: ۱۴۰۰/۰۶/۰۵

بازه زمانی ثبت نام قطعی: ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ الی ۱۴۰۰/۰۶/۲۶

بازه زمانی انتخاب رشته دوم: ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ الی ۱۴۰۰/۰۷/۰۳

بررسی انتخاب رشته ها: ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ الی ۱۴۰۰/۰۷/۲۱

اعلام نتایج انتخاب رشته: ۱۴۰۰/۰۷/۲۶

هزینه آزمون: ۳۵۰ لیر

مرکز آزمون: فقط دنیزلی

(تداخل با آزمون یوس ۲۰۲۱ دانشگاه کارادنیزتکنیک)

 


 

تحصیل در ترکیه

ماردین (Mardin) –ماردین

تاریخ آزمون اول: ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ ساعت ۱۱:۰۰

بازه زمانی صدور برگه های ورود به جلسه: ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ الی ۱۴۰۰/۰۱/۰۴

بازه زمانی ثبت نام: ۹۹/۱۱/۲۷ الی ۹۹/۱۲/۲۵

بازه زمانی تایید ثبت نام: ۹۹/۱۲/۲۶ الی ۱۴۰۰/۰۱/۰۱

اعلام نتایج: ۱۴۰۰/۰۱/۱۳

تاریخ آزمون دوم: ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ ساعت ۱۱:۰۰

بازه زمانی صدور برگه های ورود به جلسه: ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ الی ۱۴۰۰/۰۳/۰۵

بازه زمانی ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ الی ۱۴۰۰/۰۲/۲۷

بازه زمانی تایید ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ الی ۱۴۰۰/۰۳/۰۲

اعلام نتایج: ۱۴۰۰/۰۳/۱۴

تاریخ آزمون سوم: ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ ساعت ۱۱:۰۰

بازه زمانی صدور برگه های ورود به جلسه: ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ الی ۱۴۰۰/۰۴/۱۶

بازه زمانی ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ الی ۱۴۰۰/۰۴/۰۷

بازه زمانی تایید ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ الی ۱۴۰۰/۰۴/۱۳

اعلام نتایج: ۱۴۰۰/۰۴/۲۵

تعداد سؤال: ۸۰  زمان: ۱۵۰ دقیقه

مراکز آزمون: ماردین، شانلی اورفا، قاضی آنتپ، کاهرامان ماراش، هاتای، مرسین، استانبول، آنکارا، ازمیر، سامسون، بورسا، کایسری

هزینه آزمون: مرکز ماردین ۱۵۰ لیر ،  سایر مراکز ۲۵۰ لیر


 

تحصیل در ترکیه

بیرونی (Biruni)– استانبول

تاریخ شروع ثبت نام—-

تاریخ پایان ثبت نام—-

زمان آزمون—-

هزینه ثبت نام—-

زبان آزمون–—

مراکز آزمون :—-

اعلام نتایج—-


 

تحصیل در ترکیه

ازمیر دموکراسی (izmir demokrasi) 

تاریخ شروع ثبت نام —-

تاریخ پایان ثبت نام—-

زمان آزمون—-

هزینه ثبت نام—-

زبان آزمون : —-

مراکز آزمون : —-

 


 

تحصیل در ترکیه

اسکندرون تکنیک(İskenderun teknik)

ثبت نام :  —-

تاریخ پایان ثبت نام : —-

زمان آزمون—-

هزینه ثبت نام—-

زبان آزمون

مراکز آزمون—-


 

تحصیل در ترکیه

جلال بایر (Celal bayar ) 

تاریخ شروع ثبت نام :  —-

تاریخ پایان ثبت نام—-

زمان آزمون—-

هزینه ثبت نام—-

زبان آزمون

مراکز آزمون—-


 

تحصیل در ترکیه

دوزجه (Düzce) – دوزجه

تاریخ شروع ثبت نام—-

تاریخ پایان ثبت نام—-

زمان آزمون—-

هزینه ثبت نام—-

زبان آزمون—-

مراکز آزمون—-


 

تحصیل در ترکیه

عدنان مندرس (Adnan-Menderes) – آیدین

تاریخ شروع ثبت نام —-

تاریخ پایان ثبت نام—-

زمان آزمون—-

هزینه ثبت نام—-

زبان آزمون

مراکز آزمون : —-


 

تحصیل در ترکیه

موغلا صدقی کوچمان (Muğla sıtkı koçman)

تاریخ آزمون: ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ساعت ۱۱:۰۰ (به وقت ترکیه)

بازه زمانی ثبت­ نام: ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ الی ۱۴۰۰/۰۲/۰۱

صدور برگه­ های ورود به جلسه: ۱۴۰۰/۰۲/۱۷

مرکز آزمون: موغلا

تعداد سؤال: ۸۰ زمان: ۹۰ دقیقه

هزینه : ۳۰۰ لیر-۸۰ دلار


 

تحصیل در ترکیه

مونزور (Munzur)

بازه زمانی انتخاب رشته: ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ الی ۱۴۰۰/۰۵/۱۷

بازه زمانی ارزشیابی انتخاب­ رشته ­ها: ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ الی ۱۴۰۰/۰۵/۲۲

اعلام نتایج: ۱۴۰۰/۰۵/۲۵

تاریخ ارسال برگه های قبولی: ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ الی ۱۴۰۰/۰۵/۲۹

بازه زمانی ثبت نام قطعی: ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ الی ۱۴۰۰/۰۶/۱۹

اعلام نتایج یدک: ۱۴۰۰/۰۶/۲۴

تاریخ ارسال برگه­ های قبولین یدک: ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ الی ۱۴۰۰/۰۶/۲۸

بازه زمانی ثبت نام قطعی قبولین یدک: ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ الی ۱۴۰۰/۰۷/۰۵

تاریخ آزمون تومر: ۱۴۰۰/۰۷/۰۸

نکات قابل توجه: پذیرش این دانشگاه بر مبنای آزمون های بین المللی،آزمون یوس و معدل انجام خواهد شد.


 

تحصیل در ترکیه

ارزروم تکنیک (Erzurum Teknik)

تاریخ آزمون: ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ ساعت ۱۰:۰۰ (به وقت ترکیه)

بازه زمانی ثبت نام: ۹۹/۱۲/۱۱ الی ۱۴۰۰/۰۲/۱۷

اعلام نتایج: ۱۴۰۰/۰۳/۲۴

بازه زمانی انتخاب رشته اول: ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ الی ۱۴۰۰/۰۴/۲۱

اعلام نتایج انتخاب رشته اول: ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

بازه زمانی انتخاب رشته دوم: ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۶/۰۸

اعلام نتایج انتخاب رشته دوم: ۱۴۰۰/۰۶/۱۲

تعداد سؤال: ۸۰  زمان: ۱۲۰ دقیقه

زبان آزمون: ترکی – انگلیسی

 


 

تحصیل در ترکیه

فیرات (Firat)

تاریخ آزمون: ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ ساعت ۱۴:۰۰ (به وقت ترکیه)

بازه زمانی ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ الی ۱۴۰۰/۰۲/۲۶

هزینه آزمون: ۳۰۰ لیر

تعداد سؤال: ۸۰  زمان: ۱۱۰ دقیقه

اعتبار آزمون: ۱ سال

(تداخل روز آزمون با آزمون یوس ۲۰۲۱ دانشگاه ارزروم تکنیک)

 


 

تحصیل در ترکیه

ازمیر کاتیب چلبی (izmir katip çelebi)

بازه زمانی ثبت نام: ۹۹/۱۲/۲۲ الی ۱۴۰۰/۰۳/۱۴

ارزشیابی داوطلبان ثبت­ نامی: ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ الی ۱۴۰۰/۰۳/۲۰

ارزشیابی قبولی­های اصلی از سوی کمیسیون: ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ الی ۱۴۰۰/۰۳/۲۶

اعلام اسامی قبولی­ها و دعوت به مصاحبه (به جز دندانپزشکی): ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

بازه زمانی ثبت نام قطعی ( به جز دندانپزشکی): ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ الی ۱۴۰۰/۰۴/۲۱

اعلام نتایج یدک اول (به جز دندانپزشکی): ۱۴۰۰/۰۴/۲۵

بازه زمانی ثبت نام قطعی قبولی های یدک اول (به جز دندانپزشکی): ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ الی ۱۴۰۰/۰۵/۰۸

اعلام نتایج یدک دوم (به جز دندانپزشکی): ۱۴۰۰/۰۵/۱۵

بازه زمانی ثبت نام قطعی قبولی های یدک دوم (به جز دندانپزشکی): ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ الی ۱۴۰۰/۰۵/۲۹

اعلام نتایج یدک سوم (به جز دندانپزشکی): ۱۴۰۰/۰۶/۰۳

بازه زمانی ثبت نام قطعی قبولی های یدک سوم (به جز دندانپزشکی): ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ الی ۱۴۰۰/۰۶/۱۲

بازه زمانی مصاحبه برای دندانپزشکی: ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ الی ۱۴۰۰/۰۴/۱۸

اعلام قبولی های دندانپزشکی: ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

بازه زمانی ثبت نام قطعی قبولی های دندانپزشکی: ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ الی ۱۴۰۰/۰۵/۰۸

اعلام قبولی های یدک دندانپزشکی: ۱۴۰۰/۰۵/۱۵

بازه زمانی ثبت نام قطعی قبولی های یدک دندانپزشکی: ۱۴۰۰/۰۵/۲۲ الی ۱۴۰۰/۰۶/۰۵

 


 

 

تحصیل در ترکیه

۹ ایلول  (dokuz eylul) – ازمیر

تاریخ شروع ثبت نام :  —-

تاریخ پایان ثبت نام—-

زمان آزمون—-

هزینه ثبت نام : —-

زبان آزمون : —-

مراکز آزمون—-

 


 

تحصیل در ترکیه

مارمارا(Marmara) – استانبول

تاریخ شروع ثبت نام :  —-

تاریخ پایان ثبت نام—-

زمان آزمون—-

هزینه ثبت نام—-

زبان آزمون : —-

مراکز آزمون—-

 


 

تحصیل در ترکیه

مرسین (Mersin)

تاریخ آزمون: ۱۴۰۰/۰۳/۲۸

بازه زمانی ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ الی ۱۴۰۰/۰۱/۲۷

بازه زمانی پرداخت هزینه آزمون: ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ الی ۱۴۰۰/۰۲/۰۶

اعلام نتایج: ۱۴۰۰/۰۴/۱۵

هزینه آزمون: ۷۵۰ لیر

مرکز آزمون: فقط مرسین

تعداد سؤال: ۸۰   زمان: ۱۲۰ دقیقه

اعتبار آزمون: ۲ سال


 

تحصیل در ترکیه

علاءالدین کیقباد (alanya alaaddin)  – آلانیا

تاریخ آزمون اول: ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ساعت ۱۳:۰۰

بازه زمانی ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ الی ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

اعتراض به سؤالات آزمون: ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ الی ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ (ساعت ۸:۳۰ الی ۱۷:۳۰)

اعلام نتایج: ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۳۰

اعتراض به نتایج آزمون: ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ الی ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ (ساعت ۸:۳۰ الی ۱۷:۳۰)

تاریخ آزمون دوم: ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ ساعت ۱۳:۰۰

بازه زمانی ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ الی ۱۴۰۰/۰۴/۱۱

اعتراض به سؤالات آزمون: ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ الی ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ (ساعت ۸:۳۰ الی ۱۷:۳۰)

اعلام نتایج: ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ ساعت ۱۷:۳۰

اعتراض به نتایج آزمون: ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ الی ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ (ساعت ۸:۳۰ الی ۱۷:۳۰)

تاریخ آزمون سوم: ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ ساعت ۱۳:۰۰

بازه زمانی ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ الی ۱۴۰۰/۰۶/۱۱

اعتراض به سؤالات آزمون: ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ الی ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ (ساعت ۸:۳۰ الی ۱۷:۳۰)

اعلام نتایج: ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ ساعت ۱۷:۳۰

اعتراض به نتایج آزمون: ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ الی ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ (ساعت ۸:۳۰ الی ۱۷:۳۰)

شروع انتخاب رشته: ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ الی ۱۴۰۰/۰۵/۱۵

اعلام نتایح انتخاب رشته: ۱۴۰۰/۰۵/۲۲

بازه زمانی ثبت نام قطعی: ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ الی ۱۴۰۰/۰۵/۲۹

اعلام ظرفیت های خالی: ۱۴۰۰/۰۶/۰۳

تعداد سؤال: ۸۰ زمان: ۱۲۰ دقیقه

زبان آزمون: ترکی، انگلیسی، عربی، روسی، فارسی

هزینه آزمون: ۴۰۰ لیر

مراکز آزمون: آلانیا، استانبول، آنکارا، ازمیر، هاتای، آذربایجان، ایران-تهران

(تداخل با آزمون یوس ۲۰۲۱ دانشگاه مرسین)

 


 

تحصیل در ترکیه

سلجوق (selçuk)– قونیه

تاریخ شروع ثبت نام—-

تاریخ پایان ثبت نام : —-

زمان آزمون : —-

هزینه ثبت نام : —-

زبان آزمون : —-

مراکز آزمون—-

 


 

تحصیل در ترکیه

گیره سون(Giresun)

تاریخ آزمون: ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ ساعت ۱۳:۰۰ (به وقت ترکیه)

بازه زمانی ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ الی ۱۴۰۰/۰۳/۲۸

صدور برگه های ورود به جلسه: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ الی ۱۴۰۰/۰۴/۰۹

اعلام نتایج آزمون: ۱۴۰۰/۰۴/۱۹

جزئیات متعاقبا اعلام خواهند شد.

 


 

تحصیل در ترکیه

کاستامونو (Kastamonu)

تاریخ آزمون: ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ساعت ۱۳:۰۰ (به وقت ترکیه)

بازه زمانی ثبت­ نام: ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ الی ۱۴۰۰/۰۲/۱۳

صدور برگه­ های ورود به جلسه: ۱۴۰۰/۰۲/۱۷

مراکز آزمون:کاستامونو، آنکارا،آنتالیا، بورسا، ارزروم، اسکی شهیر، قاضی آنتپ، استانبول، ازمیر، ترابزون

هزینه : ۳۰۰ لیر


 

تحصیل در ترکیه

کارابؤک (Karabük)

تاریخ آزمون اول: ۱۴۰۰/۰۳/۰۶

بازه زمانی ثبت­ نام: ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ الی ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

اعلام نتایج اولیه آزمون: ۱۴۰۰/۰۳/۱۱

اعتراض به نتایج آزمون: ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ الی ۱۴۰۰/۰۳/۱۳

بازه زمانی انتخاب ­رشته: ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ الی ۱۴۰۰/۰۳/۱۷

اعلام نتایج انتخاب­ رشته: ۱۴۰۰/۰۳/۱۹

بازه زمای ثبت­نام قطعی: ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ الی ۱۴۰۰/۰۳/۲۶

تاریخ آزمون دوم: ۱۴۰۰/۰۴/۱۱

بازه زمانی ثبت­ نام: ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ الی ۱۴۰۰/۰۴/۰۷

اعلام نتایج اولیه آزمون: ۱۴۰۰/۰۴/۱۴

اعتراض به نتایج آزمون: ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ الی ۱۴۰۰/۰۴/۱۶

بازه زمانی انتخاب ­رشته: ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ الی ۱۴۰۰/۰۴/۲۰

اعلام نتایج انتخاب­ رشته: ۱۴۰۰/۰۴/۲۱

بازه زمانی ثبت ­نام قطعی: ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ الی ۱۴۰۰/۰۴/۲۵

تاریخ آزمون سوم: ۱۴۰۰/۰۵/۱۵

بازه زمانی ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ الی ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

اعلام نتایج اولیه آزمون: ۱۴۰۰/۰۵/۱۸

اعتراض به نتایج آزمون: ۱۴۰۰/۰۵/۱۹

بازه زمانی انتخاب ­رشته: ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ الی ۱۴۰۰/۰۵/۲۴

اعلام نتایج انتخاب­ رشته: ۱۴۰۰/۰۵/۲۵

بازه زمانی ثبت­ نام قطعی: ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ الی ۱۴۰۰/۰۵/۲۹

تاریخ آزمون چهارم: ۱۴۰۰/۰۶/۱۲

بازه زمانی ثبت ­نام: ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ الی ۱۴۰۰/۰۶/۰۹

اعلام نتایج اولیه آزمون: ۱۴۰۰/۰۶/۱۵

اعتراض به نتایج آزمون: ۱۴۰۰/۰۶/۱۶

بازه زمانی انتخاب رشته:  ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ الی ۱۴۰۰/۰۶/۲۱

اعلام نتایج انتخاب­ رشته: ۱۴۰۰/۰۶/۲۲

بازه زمانی ثبت­ نام قطعی:  ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ الی ۱۴۰۰/۰۶/۲۶

مراکز آزمون اول: کارابوک،استانبول،مرسین،هاتای


 

تحصیل در ترکیه

باشکنت (Başkent) –  آنکارا

تاریخ آزمون اول: ۹۹/۱۲/۱۹

تاریخ آزمون دوم: ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

تاریخ آزمون سوم: ۱۴۰۰/۰۲/۱۴

تاریخ آزمون چهارم: ۱۴۰۰/۰۲/۲۸

تاریخ آزمون پنجم: ۱۴۰۰/۰۳/۱۱

تاریخ آزمون ششم: ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

تاریخ آزمون هفتم: ۱۴۰۰/۰۴/۱۵

تاریخ آزمون هشتم: ۱۴۰۰/۰۴/۲۹

تاریخ آزمون نهم: ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

تاریخ آزمون دهم: ۱۴۰۰/۰۵/۲۶

تاریخ آزمون یازدهم: ۱۴۰۰/۰۶/۱۶

تاریخ آزمون دوازدهم: ۱۴۰۰/۰۶/۳۰

لینک ثبت نام آزمونهاhttps://uik.baskent.edu.tr/kw/menu_icerik.php?birim=161&menu_id=55

هزینه آزمون: ۴۰۰ لیر

تعداد سؤال: ۸۰  زمان: ۹۰ دقیقه


 

استاتبول ذائیم (Istanbul Zaim)

تاریخ شروع ثبت نام—-

تاریخ پایان ثبت نام—-

زمان آزمون—-

هزینه ثبت نام—-

زبان آزمون–—-

مراکز آزمون—-

 


 

تحصیل در ترکیه

یوزونجوییل (Yüzüncü Yil)– وان

تاریخ شروع ثبت نام

تاریخ پایان ثبت نام

زمان آزمون

هزینه ثبت نام—-

زبان آزمون—-

مراکز آزمون—-


 

تحصیل در ترکیه

اتحادیه دانشگاه های قفقاز (KÜNİB)

تاریخ شروع ثبت نام—-

تاریخ پایان ثبت نام—-

زمان آزمون :—-

هزینه ثبت نام—-

زبان آزمون–—

مراکز آزمون—-

 


 

تحصیل در ترکیه

استانبول آیدین (İstanbul aydın)

تاریخ شروع ثبت نام—-

تاریخ پایان ثبت نام : —-

زمان آزمون : —-

هزینه ثبت نام—-

زبان آزمون : —-

مراکز آزمون—-

 


 

تحصیل در ترکیه

استانبول کولتر (İstanbul kültür)

تاریخ شروع ثبت نام :  —-

تاریخ پایان ثبت نام : —-

زمان آزمون : —-

هزینه ثبت نام—-

زبان آزمون : —-

مراکز آزمون—-

 


 

تحصیل در ترکیه

لقمان حکیم (Lokman hekim)

آزمون اول : —-

تاریخ شروع ثبت نام :  —-

تاریخ پایان ثبت نام : —-

زمان آزمون—-

مراکز آزمون—-

آزمون دوم : —-

تاریخ شروع ثبت نام :  —-

                                                        تاریخ پایان ثبت نام : —–

                                                        زمان آزمون : —-

                                                        مراکز آزمون : —-

                                                       هزینه ثبت نام : —-

                                                       زبان آزمون—-


 

تحصیل در ترکیه

حاجت تپه(Hacettepe)

بازه زمانی ثبت نام انتخاب رشته: ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ الی ۱۴۰۰/۰۴/۱۱

اعلام اسامی پذیرفته شدگان برای مصاحبه: ۱۴۰۰/۰۴/۲۶

بازه زمانی مصاحبه: ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ الی ۱۴۰۰/۰۵/۰۸

اعلام نتایج قبولی­ ها: ۱۴۰۰/۰۵/۱۴

بازه زمانی ثبت ­نام قطعی: ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ الی ۱۴۰۰/۰۶/۱۲

آزمون های مورد قبول:


SAT
: حداقل نمره کل ۱۲۰۰ از ۱۶۰۰

ACT: حداقل نمره ۲۵ از ۳۶

نمره دیپلم پذیرفته نخواهد شد.


 

تحصیل در ترکیه

قبضه تکنیک (GEBZE TEKNIK) – کوجالی

تاریخ شروع ثبت نام :  —-

تاریخ پایان ثبت نام : —-

زمان آزمون : —-

هزینه ثبت نام : —-

زبان آزمون : —-

مراکز آزمون : —-

دیدگاه ها 0

درباره این مطلب دیدگاهی ارسال کنید

تحصیل در ترکیه
Send via WhatsApp