ممنوعیت استخدام کارمند خارجی در دولت ترکیه برداشته شد

آزمون استخدامی

اکثر افرادی که در ترکیه تحصیل میکنند یا دنبال کار میگردند، اولین انتخابشون بخش خصوصی هست اما!!!

طبق آخرین تغییرات در قانون کارکنان دولت ترکیه در سال ۲۰۲۰ 

از این پس: شهروندان خارجی نیز قادر به شرکت در آزمون استخدامی دولتی ترکیه KPSS خواهند بود.

این تغییرات در دفترچه آزمون استحدامی دولتی ترکیه در سال ۲۰۲۰ اعمال شده و اولین گروه از خارجیان که دارای اقامت ترکیه بوده اند و در آزمون سال قبل شرکت کرده اند.

توجه کنید که: فعلا خارجی ها قادر به انتخاب شغل های قراردادی در وزارت خانه های ترکیه هستند ولی این نیز قسمت اعظمی از استخدامی ها دولت رو شامل می شود.


 

اهمیت مدرک زبان ترکی

در فرایند آزمون استخدامی فاکتور زبان ترکی در این فرایند بسیار تاثیر گذار هست چون حتی اگر شما نمره حد نساب در آزمون استخدامی رو کسب کرده باشید، در مرحله بعدی و در مصاحبه حضوری باید قادر به نشان دادن قابلیت های خود باشید و نمره مصاحبه کافی کسب کنید.

اینجاست که اهمیت تحصیل در ترکیه و داشتن مدرک تحصیلی از دانشگاه های ترکیه مخصوصا دولتی چندین برابر می شود!!!


آزمون استخدامی ترکیه 

آزمون استخدامی ترکیه به زبان ترکی بوده و به مدت ترکیه ۲ سال اعتبار دارد لازم به ذکر است که این آزمون بسیار سخت و شدیدا رقابتی هست!!!


نحوه گزینش:

در حالت کلی شما نسبت به ظرفیت های باز شده در هر وزارت خانه اپلای میکنید و بالاترین نمرات قبولی اولیه، حق شرکت در مصاحبه رو پیدا میکنند.

البته دقت کنیدکه: وزارت خانه ای که در تهایت تصمیم به استخدام فردی خارجی میکند، باید از وزارت کار ترکیه، اجازه کار لازم رو دقیقا مثل بخش خصوصی، بعد از امضای قراداد، کسب کند.


 

دیدگاه ها 0

درباره این مطلب دیدگاهی ارسال کنید

تحصیل در ترکیه
Send via WhatsApp